تل موی هات بانز HOT BUNS با تخفیف ویژه http://hotbanz.com 2019-09-23T14:14:25+01:00 text/html 2019-04-07T13:46:35+01:00 hotbanz.com فانی بافت موی سر زیبا با هات بانز http://hotbanz.com/post/17 <font size="2">موی سر زیبا با هات بانز امکان پذیر است.<font size="2">مدل هایی زیبا و جدید را در کوتاه ترین مدت بر روی مو های خود درست کنید. دیگر نیازی به رفتن به آرایشگاه برای مدل دادن موهایتان ندارید چون تل موی هات بانز HOT BUNS&nbsp; تنها در عرض چند ثانیه مدل جدیدی از مو را به شما اهدا میکند.و ما به شما خرید تل موی هات بانز را پیشنهاد میدهیم.<br></font></font> text/html 2019-03-10T19:24:03+01:00 hotbanz.com فانی بافت عکس تل مو هات بانز http://hotbanz.com/post/16 <font size="2">عکس تل مو هات بانز عکس تل مو هات بانز عکس تل مو هات بانز عکس تل مو هات بانز عکس تل مو هات بانز عکس تل مو هات بانز عکس تل مو هات بانز عکس تل مو هات بانز&nbsp; </font><br><font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2"> </font><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8130759918/1392_140494442926.jpg" alt="هات بانز" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font><br></div><br>هات بانز<br><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8130759934/1392_7894569871396709168.jpg" alt="خرید هات بانز" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></div>خرید هات بانز<br><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8130759950/1392_%D8%A7%D8%B5%D9%84_1396709653.jpg" alt="خرید هات بانز با تخفیف" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><br>خرید هات بانز با تخفیف<br><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8130759968/1423.jpg" alt="تل هات بانز" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 78</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p><br></div> text/html 2019-02-19T10:28:21+01:00 hotbanz.com فانی بافت تل مو دخترانه Hot Buns http://hotbanz.com/post/15 <font size="2">با تل موی هات بانز HOT BUNS میتوانید مدل هایی زیبا و جدید را در کوتاه ترین مدت بر روی مو های خود درست کنید. دیگر نیازی به رفتن به آرایشگاه برای مدل دادن موهایتان ندارید چون تل موی هات بانز HOT BUNS&nbsp; تنها در عرض چند ثانیه مدل جدیدی از مو را به شما اهدا میکند.و ما به شما خرید تل موی هات بانز را پیشنهاد میدهیم.<br><br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8286320518/1392_%D8%A7%D8%B5%D9%84_1396709653.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 98</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p></div> <br><br> <br> <div class="comment clearfix"> <a style="float:left;margin-left:15px;" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://hotbanz.com//post/8&amp;title=%DA%A9%D8%B4%20%D9%85%D9%88%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2"> </a> <div class="PostCom"><br>&nbsp; </div> </div> <div class="post"> <h2>عرضه تل موی جادویی هات بانز</h2> <div class="date clearfix"> <div style="float:right"><a href="http://hotbanz.com/post/author/911281"> </a></div> <div style="float:left"><br></div> </div> <div class="post-body"> <p> <font size="2"> هات بانز یک تل جادویی برای آرایش و زیبایی شما ، به هر نحوی که دوست دارید موهایتان را آرایش کنید و زیبایی خود را چندین برابر کنید هات بانز یکی از بهترین روش ها میباشد تا با صرف اندک زمان به خواسته خود برسید قیمت این تل 9800 تومان میباشد توجه داشته باشید دو تل برای شما ارسال خواهد شد.</font><br><br></p><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8246734276/hot.jpg" alt="عرضه تل موی هات بانز" hspace="0" vspace="0" align="" border="0"><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 98</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p></div> <br><br> </div> <div class="post-tag"> <b> برچسب ها: </b> معرفی انواع تل مو زنانه معرفی تل مو هات بانز تل جادو برای مو توزیع اینترنتی تل مو hot buns </div> <br> <div class="comment clearfix"> <a style="float:left;margin-left:15px;" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://hotbanz.com//post/7&amp;title=%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%20%D8%AA%D9%84%20%D9%85%D9%88%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2"> </a> <div class="PostCom"><br>&nbsp; </div> </div> </div> <div class="post"> <h2>هات بانز فقط 11000 هزار</h2> <div class="date clearfix"> <div style="float:right"><a href="http://hotbanz.com/post/author/911281"> </a></div> <div style="float:left"><br></div> </div> <div class="post-body"> <p> <font size="2">هم اکنون با خرید تل موی هات بانز&nbsp; با تخفیف ویژه HOT BUNS&nbsp; از این فروشگاه موهایی زیبا و خیره کننده ای داشته باشید.</font><font size="2"><font size="2">با تل موی هات بانز HOT BUNS میتوانید مدل هایی زیبا و جدید را در کوتاه ترین مدت بر روی مو های خود درست کنید. دیگر نیازی به رفتن به آرایشگاه برای مدل دادن موهایتان ندارید چون تل موی هات بانز HOT BUNS&nbsp; تنها در عرض چند ثانیه مدل جدیدی از مو را به شما اهدا میکند.و ما به شما خرید تل موی هات بانز را پیشنهاد میدهیم.<br><br></font></font><br></p><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 98</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8238595118/1392_1404936824.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div> <br><br> </div> <br> <div class="comment clearfix"> <a style="float:left;margin-left:15px;" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://hotbanz.com//post/6&amp;title=%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2%20%D9%81%D9%82%D8%B7%2011000%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1"> </a> <div class="PostCom"><br>&nbsp; </div> </div> </div> <div class="post"> <h2>فروش هات بانز</h2> <div class="date clearfix"> <div style="float:right"><a href="http://hotbanz.com/post/author/911281"> </a></div> <div style="float:left"><br></div> </div> <div class="post-body"> <p> </p><div align="right"><font size="2">فروش تل و کش موی هات بانز با گارانتی&nbsp;آغاز شد.با استفاده از تل موی هات بانز میتوانید تنها در چند دقیقه انواع مدل های زیبا و فانتزی رابر روی موهای خود ایجاد نمایید. تل موی هات بانز دارای تنوع رنگی بوده و قابل استفاده برای موهای بلند و کوتاه میباشد.<br><br></font><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 98</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8232943518/1392_140494442926.jpg" alt="فروش هات بانز کش مو" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div></div> <br><br> </div> <br> <div class="comment clearfix"> <a style="float:left;margin-left:15px;" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://hotbanz.com//post/5&amp;title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2"> </a> <div class="PostCom"><br>&nbsp; </div> </div> </div> <div class="post"> <h2>سفارش تل موی هات بانز با تخفیف ویژه</h2> <div class="date clearfix"> <div style="float:right"><a href="http://hotbanz.com/post/author/911281"> </a></div> <div style="float:left"><br></div> </div> <div class="post-body"> <p> </p><div align="justify"><font size="2">30 درصد تخفیف ویژه مخصوص خرید و سفارش تل موی هات بانز برای اولین بار در ایران.نیمی از زیبایی موها به نحوه ی مدل دادن آنها بستگی دارد شما میتوانید هم اکنون با خرید تل موی هات بانز&nbsp; با تخفیف ویژه HOT BUNS&nbsp; از این فروشگاه موهایی زیبا و خیره کننده ای داشته باشید.<br></font><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 78</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p></div><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8216963034/1392_1404936824.jpg" alt="سفارش هات بانز" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div></div></div> text/html 2019-02-16T15:56:26+01:00 hotbanz.com فانی بافت کش تل موی هات بانز ارزان http://hotbanz.com/post/14 <font size="2">کش تل موی هات بانز ارزان ولی با کیفیت بلند قد برای شما.الیاف تل موی هات بانز از الیاف مصنوعی درجه یک و با کیفیت تهیه شده که با باز و بست شدن مکرر تغییر اندازه نخواهد داد ، پارچه این کش مو با دیگر کش موهای موجود در بازار بسیار متفاوت است که این تفاوت محبوبیت آن را در بین خانم ها دو چندان کرده است.</font><br><br><br><div align="center"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/485/1452966/1392_7894569871396709168.jpg" alt=";کش و تل مو هات بانز ارزان" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 78</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p><br></div> text/html 2018-08-18T08:06:04+01:00 hotbanz.com فانی بافت فروش پستی گیره مو هات بانز http://hotbanz.com/post/13 <font size="2">فروش پستی گیره مو هات بانز بصورت مستقیم.با گیره موی هات بانز می توانید ده ها مدل مو را در کوتاه ترین مدت بر روی مو های خود درست کنید. دیگر نیازی به آرایشگاه برای مدل دادن موهایتان ندارید چون Hot Buns تنها در عرض چند ثانیه مدل جدیدی از مو را به شما اهدا میکند. </font><br><br><div align="center"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8334827168/1392_%D8%A7%D8%B5%D9%84_1396709653.jpg" alt="فروش گیره مو هات بانز" height="866" hspace="0" vspace="0" width="562" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 78</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p><br></div> text/html 2018-04-08T13:08:45+01:00 hotbanz.com فانی بافت قیمت کش مو هات بانز http://hotbanz.com/post/12 <font size="2">قیمت کش مو هات بانز فقط 8000 هزار تومان.تل موی هات بانز کار خانم های امروزی را بسیار راحت و آسان کرده است به نحوی که هر خانمی می تواند در منزل خود به تزئین و مدل دهی به موهای خود بپردازد . تل جادویی هات بانز همان چیزی است که خانم ها می خواهند و برای زیبایی خود بدان نیاز دارند. با تل موی هات بانز می توانید ده ها مدل مو را در کوتاه ترین مدت بر روی مو های خود درست کنید. دیگر نیازی به آرایشگاه برای مدل دادن موهایتان ندارید چون Hot Buns تنها در عرض چند ثانیه مدل جدیدی از مو را به شما اهدا میکند. </font> text/html 2017-08-06T07:55:02+01:00 hotbanz.com فانی بافت تل مو جادویی http://hotbanz.com/post/11 <font size="2">تل مو جادویی هات بانز HOT BUNS میتوانید مدل هایی زیبا و جدید را در کوتاه ترین مدت بر روی مو های خود درست کنید. دیگر نیازی به رفتن به آرایشگاه برای مدل دادن موهایتان ندارید چون تل موی هات بانز HOT BUNS&nbsp; تنها در عرض چند ثانیه مدل جدیدی از مو را به شما اهدا میکند.و ما به شما خرید تل موی هات بانز را پیشنهاد میدهیم.<br><br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8302726826/1423.jpg" alt="تل مو جادویی هات بانز" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 78</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-07-22T09:38:42+01:00 hotbanz.com فانی بافت خرید ست کامل آرایش مو توتال هیر http://hotbanz.com/post/10 <p><span style="font-size: small;">آیا درست کردن مویتان مانند بسیاری از افراد بیش از اندازه طول می کشد ؟؟آیا مو بلند شما مشکل ساز شده است ؟؟با&nbsp; ست کامل آرایش مو توتال هیر شما تقریبا با هر نوع مدل مو می توانید بدون آشنایی با فن آرایشگری موهای خود را به هر شکل مورد دلخواه خود در بیاورید قابلیت سریع – اسان – سرگرم کننده</span></p><p><br></p><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">&nbsp;تخفیف و گارانتی </font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">15000 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1070/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8301275392/559_1385043391.jpg" alt="ست کامل لوازم آرایش توتال هیر" height="487" hspace="0" vspace="0" width="616" align="bottom" border="0"><br></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;">و به دنبال زیبایی موهای خود هستید<br>برترین محصول آرایشی سال ۲۰۱۲<br>مناسبترین مجموعه درست کردن مو با فیلم آموزشی<br>در کمترین زمان بهترین مدلهارا روی موهایتان بزنید<br></span></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8301275442/559_1385043964.jpg" alt="قیمت ست کامل لوازم آرایش مو توتال هیر" height="496" hspace="0" vspace="0" width="627" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><div class="pdcleft fl"> <div class="pdctext2"><p><font size="2">با تل موی و ست آرایش توتال هیر شما تقریبا با هر نوع مدل مو میتوانید بدون آشنائی با فن آرایشگری موهای خود را به هر شکل و مدل دلخواه در بیاورید.ست لوازم آرایش موی توتال هیر دارای دفترچه و DVD آموزشی نیز میباشد.توتال هیر اولین مجموعه کامل درست کردن مو با فیلم اموزشی میباشد</font></p></div> </div><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8301275468/559_1385044739.jpg" alt="" height="532" hspace="0" vspace="0" width="532" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8301275476/559_1385047261.jpg" alt="توتال هیر" height="505" hspace="0" vspace="0" width="639" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8301275484/559_1385047784.jpg" alt="" height="373" hspace="0" vspace="0" width="640" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8301275500/559_1385050680.jpg" alt="" height="511" hspace="0" vspace="0" width="646" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br><span style="font-size: small;"></span></p> text/html 2017-05-31T13:55:37+01:00 hotbanz.com فانی بافت خرید تل مو هات بانز و برس حرارتی http://hotbanz.com/post/9 <p> <font size="2">خرید تل مو هات بانز و برس حرارتی را میتوانید بصورت توام با یکدیگر را بصورت مستقیماز ما انجام دهید.بر خرید یک دستگاه برس حرارتی یک جفت تل مو هات بانز بعنوان هدیه دریافت نمایید.<br><br></font><br><font size="2">ویژگی های برس مو برقی حالت دهنده LCD دار<br><br>✓ کنترل دمای متغیر حرفه ای برای انواع مو<br>✓ نشانگر LCD برای نمایش دما<br>✓ بدون رساندن هیچگونه آسیب به مو<br>✓ بازه دمایی ۸۰ تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد<br>✓ دارای کابل برق با چرخش ۳۶۰ درجه<br>✓ صاف کردن ، پیچاندن و مجعد کردن مو بدون دردسر<br>✓ حالت دهنده ی مو در کمترین زمان<br>✓ افزایش انعطاف پذیری موها<br><br><br></font></p><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8296488068/2244_1462885630.jpg" alt="" height="377" hspace="0" vspace="0" width="665" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296488076/13.jpg" alt="" height="360" hspace="0" vspace="0" width="657" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296488084/2244_1462889096.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8131275876/1392_7894569871396709168.jpg" alt="هات بانز" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font><br><br>هات بانز<br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8131276376/hot_buns_5.jpg" alt="خرید اینترنتی هات بانز" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296488092/2244_1462981317.jpg" alt="" height="620" hspace="0" vspace="0" width="620" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><font size="2">طرز استفاده از برس صاف کننده مو</font><br><br><font size="2">– برای روشن کردن، چند لحظه دکمه پاور دستگاه را نگه دارید</font><br><br><font size="2">– برای تنظیم دما، با دکمه های + و – میزان دما را کم و زیاد کرده و برروی LCD میزان دما را مشاهده کنید</font><br><br><font size="2">– برای خاموش کردن، دکمه پاور را یک بار فشار دهید</font><br><br><font size="2">– میزان حرارت بستگی به جنس و بلندی موی شما داشته و پس از چند بار استفاده بهترین دما را می توانید مشخص کنید</font><br></div><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296488100/2244_1462979922.jpg" alt="" height="636" hspace="0" vspace="0" width="636" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><font size="2">برس برقی صاف کننده مو</font><br><br><font size="2">صاف کردن و حالت دادن مو همواره یکی از ضروری ترین و در عین حال دشوارترین بخش های آرایش و پیرایش زنانه و مردانه می باشد. اگر شما نیز با این موضوع مشکل دارید، پس بهتر است همگام با تکنولوژی پیش بروید؛ برس برقی مو ، فناوری جدیدی بوده که ضمن حالت دادن و صاف کردن موهای شما در درجه حرارت دلخواه، باعث خشک شدن موهای شما نیز میشود.<br><br></font></div><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8296488126/hair_clear6.jpg" alt="" height="503" hspace="0" vspace="0" width="611" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8296488142/images.jpg" alt="" height="344" hspace="0" vspace="0" width="553" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><font size="2">تنها با انتخاب و استفاده از برس حرارتی مو اورجینال میتوانید این مشکل را حل نمایید. محصولی با طراحی کاملاً نوین و منحصر به فرد که عملکرد آن نگاه هر بیننده ای را به خود جلب می نماید . این برس به صورت حرارتی کار می کند و مناسب جهت صاف کردن و فرم دادن به موها است <br></font><br><p style="font-size: small;" align="center"><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف یک ماهه و گارانتی : </span>35000هزار تومان<br> <a href="http://modiranmarket.com/addcart.php?action=add&amp;id=985" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://s4.picofile.com/file/7908177953/buy2.gif" alt="خرید" hspace="0" vspace="0" align="" border="0"></a></p></div></div> <br> text/html 2017-02-14T07:50:00+01:00 hotbanz.com فانی بافت کش مو زنانه هات بانز http://hotbanz.com/post/8 <div align="justify"><font size="2">کش مو زنانه جدید با نام تجاری هات بانزبا قیمتی بسیار مناسب 2 عدد در یک بسته بندی اورجینال.با تل موی هات بانز HOT BUNS میتوانید مدل هایی زیبا و جدید را در کوتاه ترین مدت بر روی مو های خود درست کنید. دیگر نیازی به رفتن به آرایشگاه برای مدل دادن موهایتان ندارید چون تل موی هات بانز HOT BUNS&nbsp; تنها در عرض چند ثانیه مدل جدیدی از مو را به شما اهدا میکند.و ما به شما خرید تل موی هات بانز را پیشنهاد میدهیم.<br><br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8286320518/1392_%D8%A7%D8%B5%D9%84_1396709653.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 98</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p></div></div> text/html 2016-04-11T06:01:48+01:00 hotbanz.com فانی بافت عرضه تل موی جادویی هات بانز http://hotbanz.com/post/7 <font size="2"> هات بانز یک تل جادویی برای آرایش و زیبایی شما ، به هر نحوی که دوست دارید موهایتان را آرایش کنید و زیبایی خود را چندین برابر کنید هات بانز یکی از بهترین روش ها میباشد تا با صرف اندک زمان به خواسته خود برسید قیمت این تل 9800 تومان میباشد توجه داشته باشید دو تل برای شما ارسال خواهد شد.</font><br><br><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8246734276/hot.jpg" alt="عرضه تل موی هات بانز" hspace="0" vspace="0" align="" border="0"><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 78</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p></div> text/html 2016-02-13T07:20:20+01:00 hotbanz.com فانی بافت هات بانز فقط 11000 هزار http://hotbanz.com/post/6 <font size="2">هم اکنون با خرید تل موی هات بانز&nbsp; با تخفیف ویژه HOT BUNS&nbsp; از این فروشگاه موهایی زیبا و خیره کننده ای داشته باشید.</font><font size="2"><font size="2">با تل موی هات بانز HOT BUNS میتوانید مدل هایی زیبا و جدید را در کوتاه ترین مدت بر روی مو های خود درست کنید. دیگر نیازی به رفتن به آرایشگاه برای مدل دادن موهایتان ندارید چون تل موی هات بانز HOT BUNS&nbsp; تنها در عرض چند ثانیه مدل جدیدی از مو را به شما اهدا میکند.و ما به شما خرید تل موی هات بانز را پیشنهاد میدهیم.<br><br></font></font><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 78</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p><font size="2"><font size="2"></font></font><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8238595118/1392_1404936824.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2016-01-12T06:39:38+01:00 hotbanz.com فانی بافت فروش هات بانز http://hotbanz.com/post/5 <div align="right"><font size="2">فروش تل و کش موی هات بانز با گارانتی&nbsp;آغاز شد.با استفاده از تل موی هات بانز میتوانید تنها در چند دقیقه انواع مدل های زیبا و فانتزی رابر روی موهای خود ایجاد نمایید. تل موی هات بانز دارای تنوع رنگی بوده و قابل استفاده برای موهای بلند و کوتاه میباشد.<br><br></font><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 98</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p><font size="2"></font><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8232943518/1392_140494442926.jpg" alt="فروش هات بانز کش مو" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div></div> text/html 2015-10-13T06:10:26+01:00 hotbanz.com فانی بافت سفارش تل موی هات بانز با تخفیف ویژه http://hotbanz.com/post/4 <div align="justify"><font size="2">30 درصد تخفیف ویژه مخصوص خرید و سفارش تل موی هات بانز برای اولین بار در ایران.نیمی از زیبایی موها به نحوه ی مدل دادن آنها بستگی دارد شما میتوانید هم اکنون با خرید تل موی هات بانز&nbsp; با تخفیف ویژه HOT BUNS&nbsp; از این فروشگاه موهایی زیبا و خیره کننده ای داشته باشید.<br></font><br><p style="text-align: center;"> <font face="Mihan-Iransans" color="#FF6600"><strong>تعداد دو عدد اصل به دلیل واردات مستقیم </strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">۲ عدد هات بانز اصل با تخفیف و گارانتی 98</font><font face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">00 تومان</font><br></strong></p> <p style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/view/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></font></b></p></div><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8216963034/1392_1404936824.jpg" alt="سفارش هات بانز" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2015-09-06T16:03:32+01:00 hotbanz.com فانی بافت ظرف غذای برقی Crock-Pot با ظرفیت 20-Ounce و قبلیت جدا شدن گرم کن برقی از مخزن استیل http://hotbanz.com/post/18 وعده هایی غذایی جذاب و گرم هر کجا و هر زمان با <a href="http://electricdishes-shoping.ir/" target="" title="ظرف غذای برقی">ظرف غذای برقی</a> Crock-Pot با ظرفیت 20-Ounce و قابلیت جدا شدن گرم کن برقی از مخزن استیل شاید بتوان بهترین در نوع خود باشد.لازم نیست هر روز کل ظرف غذا برقی را حمل کنید به راحتی قسمت گرم کننده و گرمایشی از ظرف مخزن غذا جدا میشود پس فقط مخزن و کانتینر را با خود جهت ریختن غذا با خود حمل نماید.<br><br><div align="center"><a href="http://fixarena.ir/post/9" target="" title="ظرف غذای برقی هوشمند">ظرف غذای برقی هوشمند</a></div><br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/485/1452966/7002502202.jpg" alt="ظرف غذای برقی Crock-Pot " height="206" hspace="0" vspace="0" width="667" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title="">ظرفیت 20 اونس در خدمت 1 نفر است</span></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span title="">دسته حمل و نقل مانند برای حمل آسان</span></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span title="">ظرف و درب مواد غذایی آنتی ماشین ظرفشویی قابل جابجایی</span></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="" title="">درب مسافرتی هنگام حمل و نقل مواد غذایی را آب بندی می کند</span></span><br></div><br><a href="http://tshirtarena.ir/post/21" target="" title="مینی ظرف غذا برقی">مینی ظرف غذا برقی </a><br><br><br><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/485/1452966/752023230.jpg" alt="حمل راحت ظرف غذای برقی Crock-Pot " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span class="" title="">یکی از مزایایی انکار ناپذیر این ظرف غذای برقی استیل دسته حمل آن است که در تصویر کاملا مشخص است.راحتی حمل غذا با ظرف غذای برقی Crock-Pot </span><br><br></span><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/485/1452966/1023202363.jpg" alt="پایه نگهدارنده گرمکن ظرف غذای برقی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><br><div align="center"><br></div></div><br><div align="right"><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span class="" title="">پایه گرم کردن قابل جدا شدن از ظرف باعث میشود تا گرمکن را در محل کار خود باقی بزارید و ظرف و مخزن را با خود حمل کنید</span><br><br></span><div align="left">Warming Base<br><br>Plug in when you arrive to your destination and let the warming base heat your leftovers, soups, oatmeal, or other favorites as you work.<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/485/1452966/002320236.jpg" alt="درب بیرونی ظرف غذا برقی " height="408" hspace="0" vspace="0" width="408" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span class="" title="">درب بیرونی</span></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title="">درب خارجی در حین رفت و آمد و سفر مواد غذایی را محکم و بدون ریختن نگه می دارد.<br><br></span></span><div align="left"><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title="">Outer Lid</span></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title=""></span></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title="">The outer lid keeps food sealed and spill-free during commutes and travels<br><br></span></span><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/485/1452966/44114411411.jpg" alt="ظرف قابل حمل استیل " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><a href="http://buysleeplight.ir/post/8" target="" title="سفارش ظرف غذای برقی">سفارش ظرف غذای برقی</a><a href="http://buysleeplight.ir/post/8" target="" title="سفارش ظرف غذای برقی"><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title=""></span></span></a><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title=""></span></span></div><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title=""><br></span></span><div align="center"><br><div align="right"><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title="">ظرف قابل حمل مواد غذایی</span></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span class="" title="">در هنگام پر کردن و حمل ظرف ، مواد غذایی قابل جدا شدن را بیرون آورده و نیاز به سفر با کل واحد را برطرف کنید.شما هم میتوانید با کارشناسان ما تماس حاصل نماید تا از <a href="http://electric-dishes.ir/" target="" title="قیمت ظرف غذای برقی استیل">قیمت ظرف غذای برقی استیل</a> اطلاع پیدا نماید<br><br><br></span></span><div align="left"><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span class="" title="">Removable Food Container</span></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span class="" title=""></span></span><br><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span class="" title="">Take out the removable food container when filling and transporting, eliminating the need to travel with the entire unit.</span></span><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title=""></span></span><br></div></div><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title=""></span></span></div><span tabindex="-1" class="tlid-translation translation" lang="fa"><span title=""></span></span></div></div></div></div><br></div><a href="http://tatooshop.ir/post/18" target="" title="ظرف غذای برقی">ظرف غذای برقی </a></div>